Pracownia umiejętności społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Terapia na zajęciach dydaktycznych odbywa się poprzez pogadanki tematyczne, teatroterapię  (przygotowanie podopiecznych do występów artystycznych, uczenie zachowania na scenie, obycia z mikrofonem, pokonywanie nieśmiałości), biblioterapię oraz zdobywanie niezbędnych w życiu codziennym umiejętności praktycznych.

Liczne występy budują pozytywną samoocenę podopiecznych i zadowolenie z siebie. Wspólne prowadzenie kroniki ŚDS pozwala na zatrzymywanie wspomnień licznych wyjazdów, imprez okolicznościowych czy innych zdarzeń ważnych dla życia Domu. Pogadanki pozwalają na wzbogacanie wiedzy podopiecznych nt. świąt, tradycji, obrzędów, bieżących wydarzeń. Niekiedy pogadanki mają charakter prozdrowotny (m.in. poznanie skutków nałogowego palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania nadmiernej ilości leków). Nauka umiejętności praktycznych obejmuje m.in. naukę liczenia, załatwiania spraw urzędowych, znajomość wartości pieniądza.

Wykonywanie zadań logicznych (np. krzyżówek, wykreślanek, sudoku) pozwala na usprawnianie zdolności koncentracji uwagi, poszerzanie zakresu wiedzy o świecie oraz ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ponadto zajęcia pozwalają na poszerzanie zasobu słownictwa, naukę czytania tekstów ze zrozumieniem, wypowiadania się na konkretny temat, kształtują kulturę osobistą i życzliwość względem innych.

 

Autor: Administrator ŚDS